"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august.
 
I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Ullensaker kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og i tilknytning tilbolig- og handleområder
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder
  • På og ved skoler og barnehager
  • På anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon
  • på og ved turstien Høydestien, turstien fra Høyfjellet til Teigen skytterbane, turstien i Hiltonskogen, og lysløypene
  • Området rundt Nordbytjernet"

Se kommunens lokale forskrift