"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Tysnes kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til og med 30. september i heile kommunen.

I tillegg skal hundar haldast i band heile året:

  • I og i tilknytning til bebodde område.
  • På kyrkjegardar, i og ved skular, barnehagar og anlegg for leik, idrett, sport eller badeplassar.
  • I lysløyper og preparerte skiløyper (inkludert lys-sette turvegar og stiar)."
     

Se kommunens lokale forskrift