"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Trondheim kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og i tilknytning til bolig- og handleområder 
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder 
  • På og ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon
  • På offentlig vei og fortau og parker i tilknytning til punktene over
  • På inngjerdet område på innmark der husdyr oppholder seg. 
  • På flere områder som er allment benyttet til bading, tur- og rekreasjonsområder. Følg lenken nedenfor for å se hvor og når båndtvangsreglene her gjelder.

I områder der husdyr beiter i perioden fra 20. august til og med 1. oktober er det også båndtvang.

Friområde for hund:
Tre hundeparker: Et stort område på Saupestad, på Lade og en privat på Byåsen"
 

Se kommunens lokale forskrift