"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Tromsø kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I boligstrøk, sentrum og handelssentra i hele kommunen.
  • På og ved skolegårder og barnehager
  • På kirkegårder, grav- og urnelunder 
  • På anlegg for lek, idrett og sport inkludert lysløyper
  • På flere områder som er allment benyttet som tur- og rekreasjonsområder. Følg lenken nedenfor for å se forskriften for hvilke.

Friområde for hund:
På Charlottenlund på toppen av Tromøya er det en liten hundepark, som egner seg best for små hunder."
 

Se kommunens lokale forskrift