I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Tokke kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til 15. september i utmark og 25. september i innmark.
 
Utover dette er det heilårsbandtvang i bustadfelt og friområde innanfor bustadfelt, samt i og næranlegg for idrett.

Hundar har ikkje tilgang til leikeplassar, skulegardar og kyrkjegardar.

                                                                                                                                                                  

Se kommunens lokale forskrift