I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Tinn kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at det er båndtvang hele året:

  • I og i tilknytning til bolig- og handleområder
  • I parker unntatt på særskilt avsatte områder for hundedressurvirksomhet/hundesport
  • På og i umiddelbar nærhet av skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • På og i umiddelbar nærhet av gravplasser og urnelunder.
  • På flere turstier/skiløyper. Følg lenken nedenfor for å se forskriften for hvilke.

Utover dette er det helårsbåndtvang der husdyr går ute eller har tilhold i åpne bygninger.

Se kommunens lokale forskrift