"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Time kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til 30. oktober i heile kommunen.

Utover dette er det bandtvang heile året: 

  • I etablerte bustadområde slik dei er vist i kommuneplanen og i handleområde.
  • I parkar, på kyrkjegardar, grav- og urnelundar
  • På og ved skular og barnehagar - på og ved anlegg for leik, idrett, sport eller rekreasjon.
  • I turområda Sandtangen, Njåskogen, Stemmen på Frøylandland, Melsvatnet, Eivindholstjødn på Bryne og området rundt Tjoatjødnet på Lyefjell.
  • I områder der husdyr beiter heile året, er det bandtvang heile året."
     

Se kommunens lokale forskrift