"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Sykkylven kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til og med 30. september i heile kommunen.

  • Utover dette er det bandtvang heile året: 
  • I oppkøyrde løyper rundt Nysætervatnet 
  • I parkar, på kyrkjegardar 
  • På og ved skular, barnehagar
  • I anlegg for leik, idrott og sport 
  • I Haugneset friområde, Aursneset friområde og badeplassen ved Andestad."
     

Se kommunens lokale forskrift