"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Sveio kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til og med 15. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det bandtvang heile året: 

  • I bustadområde, og ved offentlege byggområde
  • I parkområde og anlegg for leik, idrett, sport eller rekreasjon
  • I og ved dei offentlege friluftsområda i kommunen
  • På inngjerda områder kor det beitar bufe.

Det er ikkje lov å ta med hunder inn på areal til kyrkjene og på kyrkjegardane, inn i dei verna våtmarksområda, eller inn til barnehagar og skuleområder i kommunen."
 

Se kommunens lokale forskrift