"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Surnadal kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hunder skal haldast i band frå 1. april fram til og med 31. oktober i område der bufe beiter og i den tid bufe beiter i heile kommunen.

Utover dette er det bandtvang heile året:

  • I og i tilknytning til bolig- og handleområder
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder, på og ved skoler, barnehager og anlegg for leik, idrett, sport eller rekreasjon
  • På og ved bestemt angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir-og rasteplasser."
     

Se kommunens lokale forskrift