"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

Ut over den generelle bandtvangen  skal hundar i Sula kommune haldast i band eller forsvarleg innestengd eller inngjerda i perioden frå og med 21. august, til og med 30. september på heile Sulafjellet."
 

Se kommunens lokale forskrift