"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg har Stranda kommune fleire utvida bandtvangsreglar:

Det betyr at hundar skal haldes i band heile året i:

  • Tettstader
  • Bustadområde
  • Område regulert til offentleg føremål
  • På kyrkjegardar 
  • Tilrettelagte friluftsområde.

I tillegg er det båndtvang fra og med 1. april frem til og med 31. oktober i hele kommunen.

Hunder har ikke tilgang til barnehagar og skuleområde uten avtale."
 

Se kommunens lokale forskrift