"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg har Stad kommune utvida bandtvangen til å gjelde til 20. oktober. "
 

Se kommunens lokale forskrift