I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Sortland kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I tettbygde strøk og friområder innenfor tettbygde strøk, med unntak av organisert aktivitet.
  • I og i tilknytning til områder der bufe går på innmarksbeite.
  • På kirkegårder

Utover dette er det båndtvang fra 1. april til 1. november i utmark der bufe beiter.

Hunder har ikke adgang til skoler og barnehager uten avtale.

Se kommunens lokale forskrift