"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Sola kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og i tilknytning til bolig- og handleområder, i parker, på kirkegårder, grav- og urneområder
  • På og ved skoler og barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • Sentrum av Sola og Tananger, 
  • Flere tur og rekreasjonsområder,  følg linken nedenfor for å se hvilke områder båndtvangen gjelder.

Utover dette er det båndtvang fra 1. april til 15. november i områder der sau, storfe eller hest går ute.

Friområde for hund:
Ved Stangeland ligger et inngjerdet kommunalt område som heter Soma"
 

Se kommunens lokale forskrift