"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Sokndal kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal hoIdes i bånd fra 21. april frem til og med 31. oktober i områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I tilknytning til boligområder og handleområder
  • I parker
  • På kirkegårder, grav- og urnelunder
  • På og ved skoler og barnehager
  • På og ved anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon"
     

Se kommunens lokale forskrift