"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Skjåk kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april til 15. oktober i dei områda bufe beiter.

Utover dette er det bandtvang heile året i boligområder og handleområdet Bismo og på idrettsanlegga i Bismo og Framruste.

På merka og preparerte skiløyper er det bandtvang frå det tidspunkt dei blir preparert og fram til og med 31. mars.

I rekreasjonsområde er det bandtvang frå 1. april til 15. oktober. Se forskrift for hvilke.

Hundar har ikkje tilgang til barnehagar, skulegardar og kyrkjegardar."
 

Se kommunens lokale forskrift