"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene er det i Skien kommune båndtvang hele året i:

I bolig- og handleområder,  parker, på kirkegårder og på gravplasser, på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser, på gang- og sykkelveger, og i maskinpreparerte skiløyper.

Friområde for hund:

  • På Vestre Gulset rett ved Åletjern er det en kommunal hundepark på 3 mål
  • På Klyve (kongerødvegen 5, 3737 Skien)
  • På Gjemsø  (Thor Bunkholts Veg, 3733 Skien)"
     

Se kommunens lokale forskrift