"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august.
 
I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Sigdal utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til og med 30. september i hele kommunen.

Utover dette er det er båndtvang hele året:

  • I bolig- og handleområder
  • På kirkegårder
  • Ved skoler, barnehager, anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • På offentlige badeplasser
  • I preparerte skiløyper og merkede turstier

Det er båndtvang i lysløypene i den perioden de brukes til skigåing. Hunder har ikke adgang til barneager eller skolegårder."

Se kommunens lokale forskrift