"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Sel kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til 15. oktober i de områder der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • Ved byggefelt og tettsteder 
  • På skoler og barnehager
  • På idrettsanlegg og kirkegårder.

I tillegg er det båndtvang på og ved alle merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til prepareringen opphører.

I Rondane nasjonalpark er det båndtvang fra. 1. mars til 20. august. I Skottvatnet naturreservat er det det båndtvang hele året."
 

Se kommunens lokale forskrift