"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I Sandefjord kommune er det i tillegg følgende båndtvangsbestemmelser:

Det er båndtvang hele året i landbruksområder hvor husdyr har rett til å beite, i de perioder det faktisk foregår beiting.

Det er båndtvang hele året i:

  • Boligområder
  • Sentrums- og handleområder
  • Parker
  • Kirkegårder
  • Grav- og urnelunder
  • Uteområder ved skoler og barnehager, Lekeplasser og nærmiljøanlegg,
  • Sport- og idrettsanlegg,
  • Helårs tur-/skitraseer med lys (gjelder kun lyssatte traseer)
  • Friområdene Preståsen og Bokemoa.

Det er også helårs båndtvang i Hemskilen og Marøyskjæra fuglefredningsområder"
 

Se kommunens lokale forskrift