"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Samnager kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band heile året på følgjande stader:

  • I og i tilknyting til bustad- og handleområde
  • Ved offentlege badeplassar
  • Ved drikkevasskjelder.

Utover dette er det båndtvang frå 1. april til 31. oktober der husdyr beiter eller har beiterett.

Hundar har ikkje tilgang til barnehagar, skuleplassar, kyrkjegarden og idrettsanlegget i Hagabotnane."

 

Se kommunens lokale forskrift