"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Røyrvik kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I barnehager, og på skoler
  • I boligfelt/-område og handleområde
  • I anlegg for lek og idrett/sport
  • På kirkegårder, offentlige institusjoner, og liknende."
     

Se kommunens lokale forskrift