"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Ringsaker kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til 31. oktober i de områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og fakttisk beiter. Og i områder der vilt som ønskes beskyttet har sitt leveområde.

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I og i tilknytning til bolig- og handleområder
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder 
  • På og ved skoler, barnehager, anlegg for lek og idrett, sport og rekreasjon 
  • I og ved Birkebeinerløypa fra Lillehammers grense til Hamars grense samt i og ved Trolløypa fra Lillehammers grense til Birkebeinerløypa fra 1. februar til 2. påskedag.

Friområde for hund:
Bokrustad hundesenter ved Brummundal har et 80 mål stort friområde."
 

Se kommunens lokale forskrift