"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august.
 
I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Ringerike kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I bolig- og handleområder, og ved skoler og barnehager
  • I parker og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon

Utover dette er det båndtvang i alle lysløyper i den perioden lysløypene brukes til skigåing.
I perioden 1. april til og med 30. september er det i tillegg flere områder i utmark med båndtvang. Følg lenken nedenfor for å se hvor dette gjelder.

Hunder har ikke tilgang til skolegårder, barnehager eller kirkegårder og urnelunder."
 

Se kommunens lokale forskrift