"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Ringebu kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til 15. oktober i de områdene der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. 

Utover dette er det båndtvang hele året: 

  • På kirkegårder
  • På og ved skoler
  • I anlegg for lek og idrett"
     

Se kommunens lokale forskrift