"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Rindal kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året: 

  • I etablerte boligområder, i handleområder 
  • Kirkegårder og idrettsanlegg
  • Skoler og barnehager uten etter avtale. 

Utover dette er det båndtvang fra 1. april frem til og med 31. oktober i områder der bufe virkelig beiter.

Det er båndtvang i alle lysløyper i kommunen i det tidsrom lysløypa brukes til skigåing.

Det er båndtvang på badeplassene ved Igltjønna, Grønlivatnet og Rørvatnet i det tidsrom de benyttes som badeplass."
 

Se kommunens lokale forskrift