"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Rennebu kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til 31. oktober i områder der bufe beiter.

Utover dette er det båndtvang
- Hele året på og ved idrettsanleggene 
- På og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars.
- I rekreasjonsområdene og lekeområdene, avgrenset slik det går fram av vedtatte reguleringsplaner."
 

Se kommunens lokale forskrift