"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Rana kommune utvidet båndtvangsreglenene. 

Dette betyr at hunder skal holdes i bånd hele året: 

  • I og i tilknytning til bolig- og handleområder
  • I parker, på kirkegårder, grav- og urnelunder 
  • På og ved skoler, barnehager og anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • På flere bestemt/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, rekreasjonsområder, leir- og rasteplasser. Se forskrift for hvilke.

I de områdene husdyr beiter er det båndtvang frem til 15. oktober.

Hunder har ikke adgang til barnehager og skoleplasser."
 

Se kommunens lokale forskrift