"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg er det i Porsgrunn kommune båndtvang hele året i boligområder og handleområder, i parker, på kirkegårder og på gravplasser, på og ved skoler, barnehager, lekeplasser og idrettsplasser, på gang- og sykkelveger, og i maskinpreparerte skiløyper

Friområde for hund:
Sletta hundeklubb har et område ved Tveitanvegen 143."
 

Se kommunens lokale forskrift