I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Porsanger kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april til 30. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året i sentrum, i boligfelt, på idrettsanlegg, i lysløyper i bruksperiode, i utmark der bufe beiter og på kirkegårder.

Ellers har hunder ikke adgang til offentlige bygg, skolegårder eller barnehager i deres åpningstid uten etter avtale.                                                                                                                                                                                             

Fram til 25. september skal det fortsatt være forbud mot bruk av løs jakthund i beiteområdet Časkil-Lavttevárri-Rohči.   

 

Se kommunens lokale forskrift