"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Øystre Slidre kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til og med 30. september der bufe har rett til og faktisk beiter.

 Utover dette er det bandtvang heile året:
- På kyrkjegardar, i bustadfelt og handleområde
- I alle lysløyper og i Worldcupløypene på Beitostølen.
- Grøn 1 og 2, blå 1 og 3, og raud 1 på Beitostølen i vinterferie og påskeferie.
- Danebuløypa og Beitostølen Helsesportsenter sine løyper.

Ellers har ikkje hundar tilgang til barnehagar og skulegardar i kommunen."
 

Se kommunens lokale forskrift