"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august.
 
I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Øvre Eiker kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til og med 30. september, med unntak av et område på vestsiden av Eikeren. Følg lenken nedenfor for å se forskriften som beskriver dette nærmere.

Utover dette er det helårs båndtvang i:
Bolig- og handleområder, Ved skoler og barnehager, på Kirkegårder og Anlegg for lek, idrett, sport og rekreasjon
Det er også båndtvang i lysløypene i den perioden de brukes til skigåing.

Friområde for hund:
Hund i fokus har et hundejorde ved Åssideveien 575 på Fiskum"
 

 

Se kommunens lokale forskrift