I tillegg til dei landsdekkande bandtvangbestemmingane har Os kommune i Hedmark utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå og med 1. april, fram til 30. september i områda av kommunen der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter, og i område der vilt som skal beskyttast har sitt leveområde.

Se kommunens lokale forskrift