I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Orkland kommune utvidet båndtvangsreglene.

Klikk på lenken for å se hvilke regler som gjelder i hvilke områder i kommunen.

Se kommunens lokale forskrift