I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Oppdal kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I og i tilknytning til boligområder og handleområder
  • På og ved idrettsanleggene i Oppdal sentrum
  • I rekreasjonsområdene ved Kullsjøen

Utover dette er det også båndtvang i Rauøra i perioden 1. april til 1. oktober, og i områder der bufe beiter frem til 31. oktober.

Det er båndtavng på og ved merkede og preparerte skiløyper fra det tidspunkt de blir preparert og fram til og med 31. mars.

I Oppdal kommune har ikke hunder adgang til barnehager, skolegårder eller kirkegårder.

Se kommunens lokale forskrift