"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har både tidligere Ski og tidligere Oppegård kommune utvidede båndtvangsregler.

Klikk på lenken for å se hvilke regler som gjelder i de ulike områdene.

Friområde for hund:
I Hebekkskogen i Ski ligger ""Hundehjørnet"" hundepark."
 

Se kommunens lokale forskrift