I tillegg  har Nord-Fron kommune utvida bandtvangsreglar.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til 15. oktober i dei områda der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette er det bandtvang heile året:

  • I bustadområde, handleområde og parkar
  • På og ved skular, barnehagar og anlegg for leik, idrett, sport eller rekreasjon
  • På og i en sone på 100 meter på hver side av alle maskinpreparerte skiløyper.

På kyrkjegardar er det ikkje tillate å ta med hund.

Se kommunens lokale forskrift