I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Nord-Aurdal kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • På kirkegårder, grav- og urnelunder
  • I boligfelt og på handleområder
  • I flere merkete, preparerte skiløyper. Se forskrift for hvilke.

Utover dette er det båndtvang fra 1. april frem til 30. september i områder der bufe har rett til og beite og faktisk beiter.

Hunder har ikke adgang til barnehager, skoler og skolegårder.

Se kommunens lokale forskrift