I tillegg til de landsdekkande bandtvangsbesemmingane har Nissedal kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april og fram til 20. oktober.

Utover dette er det ikkje utvida båndtvangsbetemmingar i Nissedal kommune.

Se kommunens lokale forskrift