"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Nesna kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april frem til 30. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det båndtvang hele året:

  • I og i tilknytning til bolig- og handleområder, i parker og på kirkegårder
  • På og ved skoler og barnehager, anlegg for lek, idrett, eller rekreasjon.

På flere bestemte/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, leir- og rasteplasser, tur og rekreasjonsområder. Se forskrift for hvilke.

Hunder har ikke adgang til barnehager, og til skolegård i skoletiden kun etter avtale med rektor. Hunder har ikke adgang til offentlige bygg."

Se kommunens lokale forskrift