I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Narvik kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I boligstrøk, sentrum og handelssentra
  • På og ved skolegårder, barnehager, kirkegårder, grav- og urnelunder
  • Anlegg for lek, idrett og sport.

Utover dette er det båndtvang fra tidspunktet for første snøfall og frem til skiløyper ikke lenger kan benyttes, i og ved flere lysløyper og preparerte skiløyper. se forskriften for hvilke.

Se kommunens lokale forskrift