I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbesemmelsene har Nannestad kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april fram til og med 1. oktober i hele kommunen.

Utover dette er det helårsbåndtvang:

  • Der bufe går på innmarksbeite
  • I sentrumsnære områder og boligområder
  • På og ved skoler og barnehager
  • På kirkegårder og grav-/urnelunder

Se kommunens lokale forskrift