I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbesemmelsene har Moskenes kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året i lysløypetraseen ved Sørvågvannet.

Utover dette er det ingen utvidede båndtvangsbestemmelser i Moskenes kommune.

Se kommunens lokale forskrift