I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Malvik kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I bolig- og sentrumsområder,
  • På kirkegårder, skoler og barnehager
  • I anlegg for lek, idrett og sport
  • På offentlig vei og fortau i tilknytning til områder nevnt over.
  • På en rekke turstier/turveier/merkede skiløyper/rekreasjonsområder. Følg lenken under for å se forskriften for hvilke områder dette gjelder.

Utover dette er det båndtvang fra 1. april frem til 30. september der husdyr beiter.

Ellers har ikke hunder adgang til skole- eller barnehageområder.

Se kommunens lokale forskrift