I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Lurøy kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd hele året:

  • I tilknytning til bolig- og handleområder
  • I parker, på kirkegårder
  • På og ved skoler, barnehager, og ved anlegg for lek, idrett, sport eller rekreasjon
  • Langs det offentlige veinettet på Lovund.
  • På flere bestemte/angitte turstier, turveier, merkede skiløyper, rasteplasser og på flere øyer og holmer der gammelnorsk sau lovlig beiter.


Følg lenken under for en fullstendig oversikt over disse områdene.

Utover dette er det båndtvang fra 1. april til og med 20. oktober i de områder hvor husdyr beiter.

Se kommunens lokale forskrift