I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Lunner kommune utvidet båndtvangsreglene.

Det betyr at hunder skal holdes i bånd fra 1. april fram til og med 24. september:

  • I områder der bufe har rett til å beite og faktisk beiter
  • I utmarksområdene på Lunners Østås og Lunners andel av Nordmarka
  • I og i tilknytning til områder der bufe går på inngjerdet beite.

Friområde for hund:
Veterinæren på Harestua har et friområde for hund.

Se kommunens lokale forskrift