"Det er generell båndtvang i hele Norge fra og med 1. april til og med 20. august. 

I tillegg er det i Løten kommune båndtvang i tiden fra 20. august til og med 24. september i områder av kommunen hvor husdyr har rett til å beite og faktisk beiter. I perioder med oppkjørte skiløyper skal hunder holdes i bånd ved Budor sentrum, skianlegget og setervollen ved Gjestegården og i følgende løypetraséer: Ruskåsløypa, Midtløypa og skiløypa over Svaen iht. vedlagte kart.

Det finnes et stort treningsterreng for jakthunder i Nordhue i Løten. I samarbeid med Hedmark og Oppland Fuglehundklubb drifter NVK Hedmark/Oppland dette treningsterrenget."
 

Se kommunens lokale forskrift