I tillegg til dei landsdekkande bandtvangsbestemmingane har Lom kommune utvida bandtvangsreglane.

Det betyr at hundar skal haldast i band frå 1. april fram til 1. oktober der husdyr har rett til å beite og faktisk beiter.

Utover dette har ikkje Lom kommune utvida bandtvangsbestemmingane.

Se kommunens lokale forskrift