I tillegg til de landsdekkende båndtvangsbestemmelsene har Lindesnes kommune utvidet båndtvangsreglene.

Klikk på lenken for å se hvilke regler som gjelder i kommunen.

Friområder for hund:
Fosseren's hundesenter i Marnadal har et 100 dekar stort friområde for hund som er  inngjerdet. Området ligger også inntil elva, som gjør det mulig for hundene å bade.

Se kommunens lokale forskrift